top of page

לשון הרע 

מהו לשון הרע?

לא כל אמירה פוגענית עולה כדי לשון הרע. כדי שאמירה פוגענית (היכולה לבוא לידי ביטוי בכתב, בתמונה ובצורות אחרות) תיחשב כלשון הרע על פי החוק, היא צריכה לכלול את המרכיבים הבאים:

1. להיות מפורסמת ברבים. יחד עם זאת, די שיש גורם אחד נוסף מלבד הפוגע והנפגע כדי שייחשב "רבים". 

2. כדי שאמירה תיחשב כלשון הרע, היא צריכה לפגוע בשם הטוב. 

אחד הכללים החשובים להכיר בנושא זה, הוא האפשרות לקבלת פיצוי ללא הוכחת נזק. 

אפשרות זאת קיימת, מתוך ההבנה כי הוכחה של נזק בגין לשון הרע עשויה להיות קשה ביותר. לפיכך, בית המשפט יכול לקבוע מהנתבע לשלם פיצויים לתובע, ללא הוכחת נזק, כל עוד עומד בתנאים השונים שבדין. כיום, ניתן לקבל פיצוי בסכום של עד 70,000 ₪ בגין כל פרסום המהווה לשון הרע, בלי צורך להוכיח נזק בפועל, ואם הוכח שהפרסום נעשה בכוונה לפגוע, ניתן לקבל פיצוי של עד 140,000 ₪. יחד עם זאת, לרוב, הסכומים הנפסקים נמוכים בהרבה.

 

למי שנפגע מפרסום שעשוי להוות לשון הרע עומדות האפשרויות הבאות: הגשת תביעה ללא הוכחת נזק או תביעה הכוללת הוכחת נזק. כדי לקבוע איזה תביעה ניתן להגיש, מומלץ להתייעץ עם עו"ד המתמחה בדיני לשון הרע. חשוב לציין, כי בתי המשפט דוחים פניות רבות בנושא לשון הרע, ולכן התייעצות עם עו"ד לגבי ההליך הינה חשובה ביותר.

לעיתים, ניהול הליך מחוץ לכותלי בית המשפט במו"מ שמבוצע על-ידי מי שמתמחה בתחום, עשוי להניב תוצאות משמעותיות ולעיתים תוצאות מועילות יותר מהליך בבית המשפט.

איך נדע מה הסיכוי של התביעה?

כדי לדעת האם להגיש תביעה, מומלץ לפנות לעו"ד שיבחן את המקרה ביחס לקריטריונים הבאים (בנוסף לשאלות עובדתיות ומשפטיות נוספות):

1. חופש הביטוי מול הזכות לשם טוב - הצורך לשמור על חופש הביטוי ולא להגבילו, גורמת לבית המשפט לדחות תביעות בנושא של לשון הרע. במקרים חמורים, שגרמו לנזקים משמעותיים, בית המשפט ייטה לטובת מי שנפגע מהפרסום. 

2. היקף הנזק - לא כל מקרה קטן יקבל מענה על ידי בית המשפט. 

**אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי ומומלץ להתייעץ טרם עם עו"ד.

bottom of page